Toàn cảnh Lễ ra quân Xuân Đường Phố 2017 của Bizco Group

11:25 AM 06/12/2017 365 Lượt xem
Toàn cảnh Lễ ra quân Xuân Đường Phố 2017 của Bizco Group

Khai trương năm mới văn Phòng BNI HCM6

11:25 AM 06/12/2017 503 Lượt xem
Sáng nay nhân dịp khai trương năm mới văn Phòng BNI HCM6, các DnA , ứng viên DnA và các Chủ Tịch các Chapter thuộc BNI HCM6 đã có buổi họp mặt Tân Niên thật ấm áp tình Đồng đội và hiệu quả tuyệt vời với các Nội dung:
* Chia sẻ Kế hoạch hoạt Động HCM6 cả
Facebook